thiết kế logo cho người mới bắt đầu (p2)

như ở phần 1 chúng ta đã biết thiết kế logo không phải là đơn giản.

ở kì này. chúng ta tìm hiểu sâu hơn về thiết kế logo :

thiết kế logo rất quan trọng. vì sao?

vì : một logo đẹp cũng là bộ mặt của công ty, của nhãn hiệu của mình

hiện nay trên thế giới có rất nhiều những mẫu thiết kế logo đẹp. bạn có thể xem thêm bằng cách click vào link :

Advertisements